Grunnutdanning

Grunnutdanningen er todelt. Den første delen består av VG1 Helse- og sosialfag og VG2 Ambulansefag i videregående skole. Deretter følger VG3 Ambulansefaget som er læretid ved godkjent lærebedrift. Her beskrives kun VG2 og VG3 etter gjeldende læreplan. (Læreplanen er for tiden til revisjon). Termene VG1, VG2 og VG3 som er under innføring benyttes fremfor GK, VKI g VKII som utgår som ledd i “Kunnskapsløftet”.
Det svært få elevplasser i faget, og ennå færre læreplasser. Dermed er det helt nødvendig med gode karakterer fra VG1 og VG2 for å fullføre utdanningen. God faglig innsikt og oversikt vil også gi deg en lettere, mer spennende, motiverende læretid samtidig med et større faglig utbytte.
Ambulansefaget stiller krav til:
 1.  Faglig kunnskap og oppdatering
 2.  Modenhet
 3.  Selvstendighet
 4.  Medmenneskelighet
 5.  Å tilfredsstille kravene til førerkort klasse B i løpet av læretiden
 6.  Fysisk og psykisk styrke
 7.  God helse
 8.  God vandel
 
 
Læreplaner:
 
 
Lenker til skoler med VG2:
VG2 Ambulansefag
 1.  Bred kunnskap om ambulansetjenestens hverdag
 2.  Kunnskap om syke, skadde og trengende pasienter i alle aldersgrupper
 3.  Trening i bruk av aktuelt utstyr og praktiske ferdigheter
 4.  Interessant og utfordrende fag som stiller krav til den enkelte
 5.  Studieretningsfag: Grunnleggende ambulansemedisin, vitale livsfunksjoner, sykdomslære, akutte skader og ambulansetjenestens operative funksjoner
 
VG3 Ambulansefaget
 1.  Lære å arbeide selvstendig og kunne samarbeide med annet helsepersonell, politi, brannvesen og øvrig redningstjeneste
 2.  55% av opplæringen skal omfatte prehospital håndtering
 3.  Opplæringen innhold er å vurdere pasientens tilstand, symptomer og skader og å yte den førstehjelp som trengs