Studieretningsfag

VG1 og VG2 skal gi deg den teoretiske forståelsen for hvilke tiltak du vil iverksette og hvorfor i læretiden (VG3) og i selvstendig arbeid som ambulansearbeider.

VG2 Ambulansefag

Grunnleggende ambulansemedisin
 1.  Fysiologi
 2.  Patofysiologi
 3.  Psykologi
 4.  Stress og krisereaksjoner
 5.  Prinsipper for omsorg og pleie
 6.  Vurdering av funn
 7.  Medisinske behandlingstiltak
 8.  Overvåking og monitorering
 
Vitale livsfunksjoner
 1.  Bevissthetsforstyrrelser
 2.  Respirasjonsforstyrrelser
 3.  Sirkulasjonsforstyrrelser
 4.  Håndtering av livløse
 5.  Hjerte- og lungeredning
 Nedkjøling
 
Sykdomslære
 1.  Lidelser som rammer nervesystemet
 2.  Symptomer fra mage og tarm
 3.  Brystsmerter
 4.  Forgiftninger og rus
 5.  Allergi
 6.  Feber
 7.  Infeksjoner
 8.  Psykiske lidelser
 9.  Fødsel og gynekologiske akuttilstander
 10.  Barn og sykdom
 
Akutte skader
 1.  Brystskader
 2.  Bukskader
 3.  Hodeskader
 4.  Nakke- og ryggskader
 5.  Ekstremitetsskader
 6.  Nedkjøling og overoppheting
 7.  Forbrenninger og etseskader
 8.  Elektriske skader
 9.  Frostskader
 10.  Sprengningsskader
 11.  Dykkerskader o.a.
 
Ambulansetjenestens operative funksjoner
 1.  Gjennomføring av oppdrag
 2.  Utstyr og sambandslære
 3.  Kart-/navigasjonslære
 4.  Risiko
 5.  Rusmisbruk og kriminalitet
 6.  Ulykker
 7.  Skadesituasjoner og katastrofer
 8.  Mental førstehjelp
VG3 Ambulansefaget
Lærlingen skal lære å arbeide selvstendig og kunne samarbeide med annet helsepersonell, politi, brannvesen og øvrig redningstjeneste.
55% av opplæringen skal omfatte prehospital håndtering og
opplæringens innhold er å vurdere pasientens tilstand, symptomer og skader og å yte den førstehjelp som trengs.
 
Momentliste
 1.  Sikring av frie luftveier
 2.  Hjerte-lungeredning
 3.  Kramper
 4.  Kvalme
 5.  Ryggsmerter
 6.  Allergiske reaksjoner
 7.  Skader på forskjellige kroppsdeler
 8.  Ulike sykdommer
 9.  Pleie- og omsorgstiltak
 10.  Hygiene
 11.  Håndtering av medikamenter
 12.  Kjøreteknikk
 13.  Bedriftslære  
VG1 og VG2 skal gi deg den teoretiske forståelsen for hvilke tiltak du vil iverksette og hvorfor i læretiden (VG3) og i selvstendig arbeid som ambulansearbeider.

VG3 Ambulansefaget

Lærlingen skal lære å arbeide selvstendig og kunne samarbeide med annet helsepersonell, politi, brannvesen og øvrig redningstjeneste.
55% av opplæringen skal omfatte prehospital håndtering og
opplæringens innhold er å vurdere pasientens tilstand, symptomer og skader og å yte den førstehjelp som trengs.
 
Momentliste
 1.  Sikring av frie luftveier
 2.  Hjerte-lungeredning
 3.  Kramper
 4.  Kvalme
 5.  Ryggsmerter
 6.  Allergiske reaksjoner
 7.  Skader på forskjellige kroppsdeler
 8.  Ulike sykdommer
 9.  Pleie- og omsorgstiltak
 10.  Hygiene
 11.  Håndtering av medikamenter
 12.  Kjøreteknikk
 13.  Bedriftslære